Geschiedenis

“Sedert 1970 werd het complex verhuurd aan drie instellingen: het Orthopedagogisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam (OPI), het Agogisch Centrum Woodrose en De Wielingen, een centrum voor moeilijk opvoedbare kinderen. Eind december 1977 verkocht de Hervormde Gemeente het complex aan de naamloze vennootschap Vichar, voor de somma van f3.250.000, welke vennootschap het complex op 31 januari 1978 weer doorverkocht aan de besloten vennootschap Plan-, Bouw- en exploitatiemaatschappij Kustplan BV, zulks voor de prijs van f5.000.000. Kort daarop ging het terrein c.a. in eigendom over aan de besloten vennootschap Noorlander BV, eveneens voor 5 miljoen gulden. Ten slotte werd de bebouwing c.a. bij akte, op 5 september 1980 verleden, verkocht aan de Stichting Sweelinck Conservatorium Amsterdam, zulks voor een koopprijs van f7.000.000, bij welke akte partijen tevens een aannemingsovereenkomst aangingen met betrekking tot de verbouwing van het complex ten behoeve van het muziekonderwijs voor het bedrag van f2.000.000.”


In 1981 werd bovenstaande verklaring werd voorgelezen toen Wielingenbewoners midden in de uitvoering van La Mer (Debussy) het podium van het Concertgebouw bestormden, tijdens een avond van het Sweelinck Conservatorium. Uieindelijk wonnen de Wielingers in 1983 het proces betreffende de ontruiming.

In 1989 is er een bezwaarschrift ingediend door Wielingers en sympathisanten tegen het ontwerp-bestemmingsplan dat uiteindelijk ontruiming en sloop van de Wielingen tot doel had:

Voor meer  geschiedenis van de Wielingen verwijzen we je naar:

Er is ook ooit een fototentoonstelling geweest over de Wielingen. De informatie komt uit het archief van Nationaal Architectuur Instituut (www.nai.nl)

One Response to Geschiedenis

  1. Ruud van Ruitenbeek says:

    Ik heb net een map gevonden met ongeveer 50 kranteknipsels over de Wielingen. Ook de tekst van de verklaring die we voorgelzen hebben in het Concertgebouw. Het Sweelinck Conservatorium had daar een avond van klassieke muziek georganiseerd uitgevoerd door de studenten. Tussen twee delen van Debussy’s La Mer sprongen we het podium op en onder boe geroep (en een beetje applaus van een paar solidaire studenten) lazen we een verklaring voor (Gabriëlle geloof ik). Ik zal de scan uploaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>